‘Knife Girl I’, 2017, graphite on mylar, 33″h x 24″w
Gray V